Välkommen till Serneke Group

Välkommen till Serneke Group

Serneke Group är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklings­koncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan Koncernens verksamhet inleddes 2002 har den utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling.

Serneke har en god marknadsposition och är ett av Sveriges tio största bolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Vår bas i bygg- och anläggningsprojekt samt kompletterande projektportfölj, bestående av bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen i Sveriges tre expansiva storstadsregioner, är viktiga framgångsfaktorer. Detta, tillsammans med andra konkurrensfördelar som engagerade och ansvarstagande medarbetare, gör att vi anser att koncernen har en god position för att genomföra sin strategi och uppnå sina finansiella mål.

PRESSMEDDELANDEN

AKTIEKURS