Investerare

Investerare
Inv
este
rare

Här finner du finansiell information för att underlätta bedömningen av Serneke som placering.

Serneke strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information och att vara öppna och objektiva i den finansiella rapporteringen. Om du saknar någon information är du välkommen att kontakta oss.

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2016

Serneke Group AB publicerade sin delårsrapport för perioden januari–december 2016 tisdagen den 28 februari 2017, kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), höll Serneke en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Telefonkonferensen kan ses via denna länk. Presentation för fjärde kvartalet hittas här.