Obligationslån

Obligationslån

Serneke emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor på den nordiska obligationsmarknaden

Som en del av bolagets fortsatta tillväxt och expansion har nu Serneke genomfört sin första transaktion på den nordiska kapitalmarknaden genom att emittera ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor.

Relaterad information