Historik

Historik

Serneke grundades 2002 med visionen att skapa ett nytänkande entreprenadbolag som erbjuder samma trygghet och kunskap som de rikstäckande aktörerna på marknaden, men med mer entreprenöranda, energi, engagemang och ett modernt synsätt. Mellan 2002 och 2015 växte koncernen från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor i intäkter med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent, vilket kan jämföras med den svenska byggmarknaden som växte i genomsnitt 2,1 procent under samma period. Vår historia kan i stort indelas i två faser enligt nedan.

Entreprenörsdriven tillväxt

Redan under tidiga år karakteriserades Sernekes utveckling av snabb och fokuserad tillväxt. Synen var tidigt att koncernens storlek är avgörande för att bättre kunna konkurrera gentemot övriga aktörer och vårt fokus låg primärt på att växa affären. I takt med att vi växte lanserade ledningen en ny affärsplan under 2009 för hur vi skulle utvecklas till ett ledande svenskt entreprenadföretag.

Vi vann viktiga upphandlingar vilka fungerade som referensobjekt för ytterligare projekt och allteftersom fler projekt färdigställdes med hög kvalitet stärktes vårt varumärke. Serneke etablerades på den svenska marknaden med signaturprojekt som till exempel Prioritet Serneke Arena, vilken är Nordens största multisportsanläggning, med bland annat en inomhusskidanläggning och en fullstor inomhusfotbollsplan.

Under den här perioden påbörjade vi även utvecklingen av Karlastaden, ett av Nordens största byggprojekt, som omfattar en ny stadsdel i Göteborg. Karlastaden kommer att vara uppbyggd kring Karlatornet, som är tänkt att bli Göteborgs första skyskrapa med en höjd på cirka 240 meter. En milstolpe med Karlastaden nåddes när Serneke i juni 2016 sålde 50 procent av projektet till fastighetsfonden NREP, en stark strategisk partner med lång erfarenhet av att utveckla större fastighetsprojekt. Detta är i linje med vår strategi att genom nära samarbeten dra fördel av parternas erfarenheter i förädlingsfasen samt begränsa den finansiella risken i projekten. 

Renodling mot entreprenadbranschen och uppbyggnad av en organisation som stöder tillväxt

År 2011 bestod vår verksamhet av flera olika bolag i skiftande branscher. Under de senaste åren har vi genomfört en renodling mot entreprenadbranschen med fokus på fyra verksamhetsben. I samband med renodlingen har vi tagit avvecklingskostnader, exempelvis i samband med avvecklingen av tidigare industriverksamhet. 

En del av Sernekes vision är att skapa ett rikstäckande entreprenadbolag och under hösten 2014 etablerade vi region Öst genom att förvärva Värmdö Byggentreprenader AB (numera Serneke Bygg Öst AB), ett Stockholmsbaserat entreprenadbolag med intäkter under 2014 på 656 miljoner kronor, vilket skapade en nödvändig plattform för framtida tillväxt i Stockholmsregionen. 

Vidare har vi under de senaste åren investerat i organisationen och metodiskt byggt upp kompetens och förbättrat våra interna processer och styrning. Mellan åren 2011 och 2015 fokuserade vi på att bygga en långsiktig operationell struktur för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. Ledningsgruppen stärktes, interna strukturer moderniserades och ett nytt affärsområde, Fastighet, upprättades under 2015 för att särskilja värdedrivare inom långsiktig förvaltning av fastigheter. Vi har idag etablerat en organisatorisk plattform som erbjuder möjlighet till lönsam tillväxt på våra huvudmarknader. 

Under 2016 kom vi in på listan över Sveriges 10 största byggföretag i Sveriges Byggindustriers sammanställning av de 50 största byggföretagen efter nettoomsättning. De tre största företagen – Peab, Skanska och NCC – svarade för drygt 100 miljarder, vilket motsvarar 58 procent av den totala omsättningen på marknaden enligt undersökningen (samma andel som föregående år).

Milstolpar

2002

 • Serneke grundas

2004

 • Koncernstrukturen etableras

2006

 • Öppnar kontor i Trollhättan

2008

 • Vinner kontrakt om uppförandet av Vattenfalls kontor vid Ringhals

2010

 • Öppnar kontor i Malmö

2011

 • Vinner kontrakt om uppförandet av Göteborgs Energis nya kontorskomplex

2012

 • Når omsättning om 1 miljard kronor
 • Byggstart av Prioritet Serneke Arena

2014

 • Värmdö Bygg förvärvas

2015

 • Invigning av Prioritet Serneke Arena

2016

 • Ett av Sveriges största byggbolag
 • Sernekes aktier noteras på Nasdaq Stockholm